Käyttöehdot

MyGemilo on Internetissä toimiva vuorovaikutteinen verkkopalvelu kumppanuuksien hallintaan ja se soveltuu käyttäjille, joiden työ ylittää organisaatiorajat. Palvelua ylläpitää Gemilo Oy. Yhtiö tuottaa verkkopalvelun parhaaksi katsomallaan tavalla

Käyttäjä on palvelua ilmaiseksi käyttävä tai maksullisen palvelun hankkinut juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää verkkopalvelua. Palvelun käyttäjän on oltava 12 vuotta tai vanhempi.

Käyttämällä palvelua hyväksyt seuraavat käyttöoikeudet ja palvelun käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset. Ehdot on antanut Gemilo Oy, ja ne koskevat jokaista palvelun käyttäjää. Lue ehdot huolella. Ellet hyväksy ehtoja, et saa käyttää verkkopalvelua. Tässä sopimuksessa viitataan käyttäjällä sekä palvelun tilanneeseen asiakkaaseen että palvelun tilanneen asiakkaan asennusta käyttäviin käyttäjiin. Yhtiöllä viitataan tässä sopimuksessa palvelun toimittajaan eli osakeyhtiöön nimeltä Gemilo.

Nämä ehdot pätevät kaikkeen Gemilon toimintaan. Ehdot ovat voimassa myös tukipalveluissa sekä mahdollisissa järjestelmää koskevissa päivityksissä tai uudistuksissa, mikäli käyttäjää ei ole pyydetty erikseen hyväksymään muita osioita tai palveluja koskevia sopimuksia.

Jos hyväksyt nämä käyttöoikeudet, saat seuraavat oikeudet kirjautuessasi kaikille käyttäjille yhteiseen pilvipalveluun:

1. OHJELMISTO. Verkkopalvelu on toteutettu kotimaisella ohjelmistolla, jota ei myydä, vaan käyttäjä saa käyttöoikeuden siihen. Kaikki muut oikeudet kuuluvat Gemilolle poislukien sisältöjen tekijänoikeudet, jotka on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä sopimuksessa. Ohjelmistoa ei saa myydä eteenpäin, ei vuokrata eikä lainata. Käyttäjällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeus kuuluu käyttäjälle, joka on hyväksynyt nämä käyttöehdot.

2. KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN. Käyttämällä palvelua hyväksyt nämä käyttöoikeudet ja palvelun käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset. Ehdot on antanut Gemilo Oy, ja ne koskevat jokaista palvelun käyttäjää. Lue ehdot huolella. Ellet hyväksy ehtoja, et saa käyttää verkkopalvelua. Käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. Gemilo Oy toimittaa haluamansa osat palvelusta ilmaiseksi ja/tai maksullisena. Saat käyttöoikeuden pilvipalveluun, joka toimii verkon yli. Palvelua käytetään selaimella. Käyttö edellyttää verkkoyhteyden toimiakseen.

3. JÄRJESTELMÄN OMISTAMINEN. Gemilo omistaa kaikki oikeudet järjestelmän koodiin, järjestelmään ja sen käyttöliittymiin sekä visuaaliseen ilmeeseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, muokata tai käyttää järjestelmän koodia, vaan käyttöoikeus on annettu tällä sopimuksella vain verkkopalveluun sellaisena kuin se on saatavilla. Järjestelmä voi, mutta sen ei ole pakko, sisältää kolmansien osapuolten maksullisia sovelluksia tai avointa lähdekoodia. Mikään näistä ei muuta Gemilon oikeutta omaan koodiinsa tai järjestelmään kokonaisuudessaan. Gemilon palvelu ei ole avointa lähdekoodia, vaan sitä kehittää motivoitunut ammattilaistiimi, joka saa palkkaa työstään. Järjestelmä on ohjelmoitu Suomessa. Käyttäjä ei saa yrittää kiertää näitä ehtoja ja käyttää ohjelmistoa muuten kuin tässä sopimuksessa on kuvattu.

4. MUUTOKSET. Gemilolla on oikeus lopettaa kokonaan ja/tai väliaikaisesti sulkea koko palvelu ja/tai osia siitä. Gemilolla on oikeus muuttaa, laajentaa ja/tai vähentää palveluvalikoimaa, toiminnallisuuksia, näkymiä ja kaikkea, mitä palveluun liittyy.Gemilo voi tuoda uusia toiminnallisuuksia, näkymiä ja kaikkea, mitä palveluun liittyy. Gemilolla on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja. Jos käyttäjä haluaa jatkaa palvelun käyttöä, käyttäjän tulee hyväksyä uudet käyttöehdot jatkaessaan käyttöä. Jos käyttäjjä ei hyväksy uutta palvelukokonaisuutta tai sen ehtoja, käyttäjä lopettaa palvelun käytön.

5. KÄYTTÖOIKEUS SISÄLTÖIHIN. Gemilo Oy saa käyttöoikeudet käyttäjän sisältöihin, jotta se voi välittää tässä järjestelmässä sisältöjä määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaisesti joko käyttäjälle itselleen tai sille laajalle rajaamattomalle tai rajatulle joukolle muita käyttäjiä, joille käyttäjä on päättäänyt sisältönsä jakaa. Käyttäjä ymmärtää kutsuessaan muita käyttäjiä mukaan, että hän antaa samalla näille käyttäjille käyttöoikeuksia sisältöihin sen mukaan, mitä käyttäjä on käyttöoikeuksistaan säätänyt, mitä sisällölle mahdollisesti periytyy yläkohdan oikeuksista tai mitä asennuksessa on oletuksena valmiina. Käyttöoikeuksia voi hallita usealla eri tasolla, esimerkiksi: kirjautumattomille, kirjautuneille, ryhmien mukaan, tietyn osion valmiiden asetusten mukaan ja henkilöittäin. Käyttöoikeus sisällöissä voi sisältää oikeuden nähdä, oikeuden muokata ja oikeuden hallita sisältöä. On käyttäjän omalla vastuulla asettaa ja tarkistaa käyttöoikeudet.

6. TEKIJÄNOIKEUDET. Gemilo Oy ei vastaa palvelun sisällöistä kuin niiden sisältöjen osalta, jotka ovat sen omia. Kukin käyttäjä omistaa oikeudet omaan sisältöönsä eivätkä sisältöjen tekijänoikeudet siirry tämän sopimuksen mukana Gemilolle. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyviä tapoja sisällöissään. Käyttäjä ei koskaan lisää tai jaa palveluumme tekijänoikeudella suojattua sisältöä, johon hänellä itsellään ei ole tekijänoikeuksia. Gemilo poistaa tekijänoikeutta rikkovan sisällön niin pian kuin mahdollista saatuaan ilmoituksen tekijänoikeusrikkomuksesta. Gemilo ei moderoi käyttäjän sisältöjä tai niihin liittyviä keskusteluja. Vastuu on käyttäjällä itsellään ja valvonta- sekä moderointivastuu kuuluu käyttäjälle.

7. KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Tarvitset toimivan verkkoyhteyden. Ilman verkkoyhteyttä palvelu ei ole saatavilla. Suosittelemme pitämään salasanan ja käyttäjätunnuksen erillään, hyvässä tallessa. Tietoturvasyistä salasanaa tulee vaihtaa säännöllisesti. Jos unohdat salasanan, järjestelmä lähettää sinulle pyynnöstä uuden sähköpostiisi. Sähköpostiosoite tarkistetaan käyttäjäprofiilin tiedoista. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei samaa tunnusta käytä useampi henkilö.

8. KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN SULKEMINEN TAI POISTAMINEN. Jos Gemilolle ilmoitetaan tekijänoikeusrikkomuksista tai lain ja hyvien tapojen vastaisista sisällöistä, on yhtiöllä oikeus, mutta ei pakollinen velvollisuus poistaa, sulkea kokonaan tai sulkea joksikin aikaa käyttäjän käyttäjätunnus sekä ilmoittaa käyttäjän tiedot tekijänoikeusrikkomuksen oikeuteen vievälle toimijalle. Tekijänoikeuksia rikkoneella käyttäjällä ei ole valitusoikeutta eikä käyttäjälle makseta korvauksia, vaikka käyttäjätunnuksen sulkemisen tai poistamisen yhteydessä katoaisi myös sisältöjä, joihin käyttäjällä oli tekijänoikeudet. Tunnus voidaan sulkea tai poistaa ilman erillisilmoitusta eikä Gemilo palauta kertaalleen poistettua tunnusta ja siihen liittyviä sisältöjä. Kun käyttäjä lähtee palvelusta pois ja sulkee käyttäjätunnuksensa, hänen käyttäjätunnuksensa suljetaan, mutta sitä ei poisteta.

Jos käyttäjä käyttää asennusta, jonka tilausmaksua ei ole maksettu muistutuksista huolimatta tai jonka tilausmaksu ei kata enää koko käyttäjämäärää eikä käyttäjämäärän mukaan korotettua tilausmaksua ole maksettu muistutuksista huolimatta, Gemilolla on oikeus, mutta ei pakko, poistaa käyttäjätunnus kaikkine sisältöineen ilman erillisilmoitusta käyttäjälle. Jos tilausmaksua ei ole maksettu, yhtiöllä on oikeus poistaa koko asennus kerralla eikä sillä ole velvollisuutta palauttaa sisältöjä, joita palveluun on tallennettu.

Gemilo voi sulkea tai poistaa myös ilmaisen palvelun käyttäjätunnuksen ilmoittamatta päätöksestä erikseen käyttäjälle.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY. Gemilo käsittelee henkilötietoja Suomen lainsäädännön ja henkilötietolain edellyttämän tietosuojaselosteen mukaisesti mukaisesti. Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat Gemilon käyttöehdot, jotka on kuvattu tässä sopimuksessa.

10. SELAIMET. Yleisimmät selaimet ovat Google Chrome, Internet Explorer, Firefox ja Safari. Gemilolla ei ole velvollisuutta tai pakkoa tukea näitä kaikkia tai mitään näistä selaimista, vaan se valitsee markkinoilla kulloinkin eniten käytössä olevat selaimet. Käyttämällä Gemiloa sitoudut päivittämään selaintasi säännöllisesti ja viimeistään silloin, jos vanha selain estää Gemilon käytön. Gemilo tukee yleensä kahta uusinta www-selainversiota, mutta sillä ei ole siihen velvollisuutta. Palvelu voi näyttää erilaiselta eri selaimissa ja toiminnallisuudet saattavat toimia eri tavoin sen mukaan, minkä selaimen käyttäjä on valinnut.

11. ERILAISET PÄÄTELAITTEET. Gemilo on suunniteltu niin, että se toimii suurimmassa osassa erilaisia tabletteja, älypuhelimia ja tietokoneita niiden www-selaimissa. Erilaisista päätelaitteista johtuen palvelu voi näyttää erilaiselta eri laitteissa ja toiminnallisuudet saattavat toimia eri tavoin sen mukaan, minkä selaimen käyttäjä on valinnut.

12. PALVELIMET. Gemilo tallentaa sisällöt ja asennukset virtuaalipalvelimille, joissa on tietosuojaus. Käyttäjällä on oma Gemilo-asennus palvelimelle, jos hän on sellaisen palvelun tilannut yhtiöltä ja maksanut sovitusti. Käyttäjän asennusta käyttävät käyttäjät ovat tietoineen samassa asennuksessa, samalla virtuaalipalvelimella kuin tilauksen tehneelle ja, tai maksaneelle käyttäjälle toimitettava ja ylläpidettävä asennus. Käyttäjillä ei ole muuta pääsyä palvelimille. Yhtiö tai yhtiön palkkaama toimittaja hoitaa palvelinten ylläpidon käyttäjien puolesta.

13. VARMUUSKOPIO. Gemilo toimii verkon yli ja hoitaa käyttäjälle hänen sisältöjensä varmuuskopioinnin, mikäli käyttäjä on valinnut sellaisen palvelun tai palvelun osan. Ilmaispalveluissa varmuuskopiointia ei tehdä. Jos käyttäjä poistaa osin tai kokonaan sisällön, sitä ei palauteta käyttäjälle enää takaisin.

14. PÄIVITYKSET. Palveluita voidaan muuttaa osin, kokonaan tai perua koska tahansa. Yhtiö toimittaa maksullisen palvelun niin kauan ja sen laajuisena kuin tilaushetkellä on sovittu tai tilausjaksoa uudistettaessa. Palvelun tarjoaminen sovitusti edellyttää tilauksen maksamista sovitusti. Myös maksullista palvelua voidaan muuttaa osin tai kokonaan, jos Gemilo Oy näkee muutokset tarpeellisiksi. Tyypillisesti päivityksiä tehdään järjestelmän parantamiseksi, suojaamiseksi tai kehittämiseksi. Päivitys voi sisältää yhden tai useamman uuden ominaisuuden, kokonaisen uuden osion tai poistaa yhden tai useamman aiemman ominaisuuden. Päivityksistä ei ole velvollisuutta ilmoittaa ennakkoon eikä käyttäjällä ole mahdollisuutta estää päivitystä. Päivitys aiheuttaa käyttökatkoja palveluun. Gemilo korjaa verkkopalvelun mahdolliset häiriöt ja viat normaalina työaikana (Suomi) maanantaista perjantaihin kello 9-16.

15. PALVELUN SISÄLTÖ. Gemilo Oy päättää, mitä työkaluja on palveluvalikoimassa, mitä ne maksavat ja miten työkalut saa käyttöön tai pois käytöstä. Käyttämällä järjestelmän toiminnallisuuksia käyttäjä suostuu automaattisesti kyseiseen ominaisuuteen liittyvien tietojen lähettämiseen ja tallentamiseen, jotta yhtiö voi toimittaa palvelua käyttäjälle.

16. TUKIPALVELUT. Tämä pilvipalvelu toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja.

17. TIETOKONEEN TIEDOT. Gemilossa on käytössä Internet-protokollia, joiden avulla kerätään järjestelmään tietokonetta koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käyttöjärjestelmätyyppi ja mitä selainta käyttäjä käyttää Gemilossa. Selaimesta tarkistetaan selaimen nimi, versio ja missä käyttöjärjestelmässä selainta käytetään. Gemilo voi katsoa myös kielikoodin. Näiden tietojen avulla Gemilon tavoitteena on tarjota entistä parempi palvelu käyttäjilleen.

18. VASTUU. Käyttäjä käyttää järjestelmää omalla vastuullaan. Jos käyttäjä tuo palveluun omia asiakkaitaan, Gemilo ei ole vastuussa näihin liittyvistä käyttäjän itse tekemistä sopimuksista eikä niiden oikeuksista tai rajoituksista. Jos käyttäjä luo, muokkaa, myy, jakaa tai kommentoi sisältöjä palvelussa, hän on vastuussa toiminnastaan kokonaisuudessaan aina itse ja vastaa, ettei loukkaa kenenkään toisen oikeuksia tai toimia lakia vastaan. Käyttäjien mahdolliset mielipiteet eivät edusta Gemilon mielipidettä. Gemilo ei takaa, että toisen toimittajan Gemilossa mahdollisesti myymät tai myynnissaä olevat tuotteet soveltuvat tarkoitukseensa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy asioidessaan muiden kanssa tässä palvelussa, ettei Gemilo ole vastuussa yhteistyön sujuvuudesta, laadusta tai sisällöstä, vaan tarjoaa ainoastaan kanavan, jossa yhteydenpito ja yhteistyö ovat mahdollisia palvelun tarjoamissa rajoissa.

19. SOVELLETTAVA LAKI. Tämä ohjelmisto kuuluu Suomen lakien ja säännösten piiriin. Käyttäjä noudattaa ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä, mutta mahdollisissa riitatilanteissa riidat ratkaistaan aina Suomessa. Mikäli käyttäjä haastaa Gemilon, on tuomioistuin aina Suomessa. Tämä sopimus ei muuta käyttäjän paikallisen lain tuomia oikeuksia, ellei paikallinen laki sitä salli. Riitatilanteet ratkaistaan ensisijaisesti hyvässä hengessä ja neuvottelemalla.

20. VAHINGONKORVAUKSET. Gemilon vastuu vahingoista on enimmillään kaikissa tapauksissa vain se määrä, jonka käyttäjä on maksanut palvelun tai sen osan käytöstä vahinkoa koskevalta ajalta. Nämä käyttöehdot rajoittavat vahingonkorvaukset tähän summaan, olipa kyseessä millainen vahinko, menetys, riita tai tappio tahansa ja aiheutuipa se ohjelmiston ulkoasusta, toiminnallisuuksista tai niiden puutteesta, palvelun käytöstä tai käyttämättömyydestä, ohjeista tai ohjeistamatta jättämisestä, koodista ja järjestelmästä kokonaisuudessaan. Sillä ei ole merkitystä, olisiko Gemilon pitänyt tietää ennakkoon tai osata varautua haittoihin. Käyttäjä hyväksyy aloittaessaan palvelun käytön, että palvelun väitetyistä vioista, haitoista, laiminlyönneistä tai seurauksista ei makseta korvauksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että käyttäjällä itsellään on velvollisuus ilmoittaa Gemilolle mahdollisista palvelussa huomaamistaan vioista tai laiminlyöneistä välittömästi huomattuaan, että niistä voi aiheutua tai on aiheutumassa vahinkoa. Jos käyttäjä ei ole ilmoittanut vahingosta heti huomattuaan, ei vahingonkorvauksia makseta.

21. TIEDON SIIRTÄMINEN TOISESTA PALVELUSTA TÄHÄN PALVELUUN. Palvelussa on mahdollista käyttää media embed -ominaisuutta, jolla voi tuoda ulkopuolisista palveluista sisältöjä omaan asennukseen. Käyttäjä huolehtii, että hänellä on oikeus käyttää sisältöä valitsemallaan tavalla omassa asennuksessaan. Lisäksi käyttäjän velvollisuutena on varmistaa, ettei koodin mukana siirry Gemiloon haittaohjelmia ja ettei lisätyistä sisällöistä ole haittaa järjestelmälle.

22. TIEDON SIIRTÄMINEN TÄSTÄ PALVELUSTA TOISEEN PALVELUUN. Käyttäjällä on mahdollisuus tulostaa talteen sivut, joita hänellä on järjestelmässä. Osasta sisältöjä on saatavilla RSS-syöte ja/tai osasta näkymiä iFrame, media embed ja/tai CSV-tiedosto. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tai pakkoa tarjota näitä, mutta se voi tuoda palveluun ominaisuuksia, jotka tukevat tiedon siirtämistä palvelusta muihin järjestelmiin, kuten avoin rajapinta.

23. TILAUKSEN ALKAMINEN. Tilaus alkaa päivästä, jolloin tilaus on tehty.

24. TILAUKSEN SISÄLTÖ. Tilaus perustuu käyttäjätunnusten määrään palvelussa ja varmuuskopioitavaan palvelintilaan. Tilauksen hinta voi muuttua myös silloin, kun käyttäjä muuttaa tilauksen kohdetta tilaamalla uusia laajennuksia, sisältöjä, koulututa, oman asennuksen ja/tai poistaa jo valittuja käytöstä. Tehdyt muutokset eivät vaikuta maksuun takautuvasti.

25. TILAUKSEN PERUMINEN. Tilaus perutaan palveluun kirjautuneena 30 päivän kuluessa tilauksesta. Tilaajalle maksetaan takaisin tilausmaksu. Tallennettuja tietoa ei toimiteta tilaajalle.

26. TILAUKSEN PÄÄTTYMINEN. Tilaus päättyy, kun tilausjakso on loppunut eikä tilaaja ole uudistanut tilaustaan ennen jakson päättymistä.

27. TILAUKSEN MAKSAMINEN. Tilaus maksetaan verkkomaksuna tai laskulla. Jos tilausta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, yhtiöllä on oikeus päättää tilauksen kohteena ollut palvelu kyseiseltä käyttäjältä ja lopettaa sopimus sekä palvelun toimittaminen ilman erillisvaroitusta.

28. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä sen ehdot ovat MyGemilo-nimisen Internet-pohjaisen palvelun käyttöoikeuksia ja tilausehtoja koskeva sopimus kokonaisuudessaan. Sopimus sisältää myös kaikki tukipalveluita ja järjestelmän koodia koskevat ehdot.